Moderní, elektronická, zámecká kniha návštěv je tu jen a jen pro Vaše názory, zážitky, poznámky, otázky atd....

(komentář s vulgárními slovy bude automaticky vymazán)

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

 1. Еаrn uр tо $ 20,000 per day with the help оf our рrоgrаm - Pаура (Donniepug, 16.7.2018 14:52:24) Odpovědět

  Get up tо $ 20,000 реr day with оur prоgrаm.
  Wе аrе a teаm оf expеriеncеd progrаmmеrs, wоrkеd mоrе thаn 14 mоnths оn this рrogram and nоw еvеrуthing is rеаdy аnd еvеrything works реrfеctly. Thе РауPal systеm is vеrу vulnerаblе, instеad оf nоtifуing thе develоpers of PayPal about this vulnеrability, wе tоok advаntage of it. Wе actively usе our рrogrаm for реrsonаl еnriсhment, tо shоw hugе amounts of mоneу on our ассounts, wе will nоt. уou will nоt beliеve until you try and as it is not in our interеst to рrоvе to yоu thаt something is in уоurs. Whеn we realizеd that this vulnеrаbility cаn be used massivеly withоut сonsеquencеs, wе decided to help the rest of the pеоplе. We deсidеd not tо inflate thе pricе of this gold рrоgram and рut а vеrу lоw рricе tаg, оnly $ 550. In order for this progrаm to be аvailablе tо a lаrge numbеr of peoрle.
  Аll the dеtails on оur blog: http://cloudytags.com/common/go2link.php?desturl=https://www.pinterest.com/pin/690387817853172731/

 2. Good (ronrogers, 3.8.2017 7:01:05) Odpovědět

  Absolutely fantastic posting! Lots of useful information and inspiration, both of which we all need!Everything is just so lovely and perfect!You will get academic integrity, quality and punctuality from sites available now. Hence, each of the paper done at custom essays has a touch of professionalism.So try to write better and make your essay better at any level.Visit https://www.essayguardian.com/

 3. Zámek (Luděk Foršt, 19.6.2016 10:45:11) Odpovědět

  Dobrý den,Všem přátelům co mají rádi památky a musím se opakovat zámek je krásný a díky Vám že se můžeme kdykoli dostat na zámek na prohlídku i divadlo .Díky a přeji Vám vždy vela úspěchů se zámkem i provozem a i divadlo....

 4. dotaz (Petr.V., 23.6.2014 17:29:01) Odpovědět

  Dobrý den, dnes jsme byli se školou navštívit váš zámek. Byl moc krásný. Tady jsem se seznámil se šermířem ale zapomněl jsem si na něj vzít kontakt. Prosím nemohl byste mi ho poslat? Děkuju předem za odpověď. Petr.V

 5. Poděkování (Nutilová, 31.5.2014 19:51:06) Odpovědět

  Dobrý den,
  při akci mladých hasičů všechny děti přivítala princezna Zdenička a Plamínek. Provedla děti zámkem a krásně jim vyprávěla pohádkové příběhy. Je to jedinečná průvodkyně, má skvělé vyjadřovací schopnosti a co víc - umí si získat děti i dospělé. Samozřejmě, že se líbil kovář i Plamínek....děkuje a přeji všechno dobré všem, kteří se o zámek starají. A važte si Zdeničky, je to výborná průvodkyně.

 6. Vítání jara (Lila, 24.3.2014 15:34:21) Odpovědět

  Dobrý den, chtěla bych touto cestou moc poděkovat za sobotní akci pro děti "vítání jara" s prohlídkou zámku a pohádkami. Bylo to moc hezké odpoledne. Celý zámek, bar, zahrada i obchůdek mají úžasnou atmosféru. Už těším se na další návštěvu.
  Budete vkládat i kalendář hudebních akcí na tento rok? Panu majiteli fandím a přeju mu ať se mu podaří dotáhnout svůj záměr co nejbíže svým představám. Díky, posílám pozdravy