Jsme schopni zajistit dopolední, odpolední i celodenní zábavný program. Vše závisí na individuální domluvě.


Nástin dopoledního programu (8:30-12:00):

Děti na zámku přivítá princezna Zdenička a zavede je do interiérů, kde je pro ně přichystaná výchovně vzdělávací prohlídka zámku.

Dále si děti na nádvoří převezme cestovatel/indián, který pro ně má připravený zábavný interaktivní program.

Posléze mohou děti navštívit dětskou dílnu, strašidelné sklepení atd.

Pořádá: PRINCEZNINO POHÁDKOVÉ DIVADLO

více informací na: www.princezninodivadlo.cz


Přesný termín prohlídky je třeba včas domluvit na adrese:

darilkova.zdena@seznam.cz